Curs operator radio - GMDSS

 “Cursul de Pregătire” în vederea obtinerii Certificatului General de Operator Radio - LRC (Long Range Certificate) pentru Conducător de Ambarcaţiune de Agrement, clasele A, B, C, D.

Cursul este bazat pe pregătirea cursanţilor pentru a asigura instruirea necesară conducătorilor de ambarcaţiune de agrement, conform Ordinului nr. 534 din 26 iunie 2007, si a Ordinului nr.344 din 29.04.2010, pentru obţinerea Certificatului de operator radio pentru ambarcaţiuni de agrement şi presupune însuşirea de cunoştinţe, tehnici, metode şi deprinderi practice pentru îndeplinirea cerinţelor minime necesare pregătirii conducătorilor de ambarcaţiuni de agrement în conformitate cu indicaţiile ANCOM precum şi instruirea teoretică şi practică a cursanţilor privind realizarea comunicaţiilor maritime.

Cursul se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani şi care doresc sa obtina, certificate de conducător ambarcaţiune agrement clasele: A, B, C şi/sau D.

Programa de curs cuprinde module de pregătire teoretică şi practică privind cunoştinţe despre radiocomunicaţiile în serviciul maritim, cunoştinţe practice în utilizarea echipamentului radio, proceduri privind operarea practică a echipamentelor GMDSS, cunoştinţe pentru comunicaţiile radiotelefonice. Cursul se termina cu examen de absolvire pe baza de test grila si proba practica. Se primeste gratuit suportul de curs.

Examenul pentru obţinerea Certificatului General de Operator Radio pentru Conducători de Ambarcaţiune de Agrement (GMDSS-LRC) se dă la sediul nostru - cu comisie formata din personalul scolii - nu este necesar un examen separat la ANCOM.

Documente necesare inscrierii pentru curs si eliberare documente:               
- cerere tip pentru inscriere curs (de la scoala);
- copie simpla xerox act de identitate.

Durata:  - 5 zile sau intensiv (contactati-ne pentru detalii)

Actul obţinut la terminarea cursului: CERTIFICAT valabil permanent, care atesta absolvirea "Cursului de Pregătire Conducerea şi Manevra Ambarcaţiunii de Agrement cu Motor", în vederea obţinerii Certificatului Intrnational de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa D pentru ape interioare.

Preţul cursului: 600 RON