Pregătire pentru Siguranţă Maritimă - obţinere Clasa B

"Cursul de Pregătire Pentru Siguranţă Maritimă în vederea obţinerii Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa B pentru ape maritime până la 24Mm. Necesar 2 ani vechime cu Clasa C

Modulele cursului sunt:

Tehnici individuale de supravieţuire

Scopul acestui curs este acela de a îndeplini cerinţele minime, obligatorii, pentru conducătorii de ambarcaţiuni, privind familiarizarea, antrenamentul bazic de siguranţă şi instruirea.

De asemenea, cursul urmăreşte să ofere conducătorilor de ambarcaţiuni o mai bună înţelegere a prevederilor Convenţiei SOLAS, privind siguranţa vieţii pe mare, precum şi modul în care acestea se aplică la ambarcaţiunea lor.

Cursul îşi propune să transmită cursanţilor cunoştinţele de ordin aplicativ, privind atribuţiile şi responsabilităţile echipajului, procedurile de urgenţă şi echipamentele ambarcaţiunii care, combinate cu antrenamentele şi exerciţiile de rol, regulate şi realiste, de la bordul ambarcaţiunii, îi vor ajuta să reacţioneze cu calm şi eficienţă într-o situaţie de urgenţă reală.

Prevenirea şi combaterea incendiilor - nivel de bază

Scopul acestui curs este acela de a realiza o instruire cât mai bună a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe ambarcaţiuni, pentru a se asigura un grad cât mai mare de protecţie împotriva incendiilor, a cunoaşterii modului în care acestea pot apare, a detectării şi stingerii lor.

Cursul oferă nivelul de instruire necesar persoanelor cărora li se adresează, pentru a le abilita să acţioneze într-o manieră corectă în eventualitatea izbucnirii unui incendiu, să ia măsurile adecvate pentru siguranţa personalului şi a ambarcaţiunii şi să utilizeze mijloacele de stingere a incendiilor şi echipamentelor de protecţie împotriva acestora în mod corect.

Prim ajutor medical

Scopul acestui curs este de a informa şi pregăti cursanţii să intervină asupra principalelor traumatisme ce se pot ivi în cazuri de accidente, intoxicaţii sau îmbolnăviri, înaintea intervenţiei cadrelor medicale de specialitate şi de a forma deprinderea de a acorda primul ajutor corect, fără să intre în panică şi în cunoştinţă de cauză.

Cursul de prim ajutor/asistenţă medicală prin programa sa reprezintă un complex de măsuri de urgenţă, care se aplică la locul accidentului şi are o deosebită importanţă în salvarea accidentatului.

Cursul se încheie cu examen teoretic în urma căruia se eliberează Adeverința de absolvire.

Se va primi gratuit suportul de curs și chestionarele după care se va executa pregătirea pentru examinare la ANR. 

Durata:  - 3 zile sau intensiv (contactati-ne pentru detalii)

Actul obţinut la terminarea cursului: ADEVERINTA valabila pentru o perioada de 5 ani, care atesta absolvirea "Cursului de Pregătire Pentru Siguranţă Maritimă - IMO în vederea obţinerii Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa B pentru ape maritime până la 24 Mm.

Preţul cursului: 1200RON, TVA inclus