Pregătire pentru Siguranţă Maritimă - prelungire valabilitate Clasa A

Cursul de Pregătire Pentru Siguranţă Maritimă în vederea obţinerii Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa A pentru ape interioare şi toate zonele maritime.

 “Cursul de Pregătire Pentru Siguranţă Maritimă în vederea prelungirii valabilității Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa A pentru ape interioare şi toate zonele maritime.

Modulele predate în cadrul cursului sunt:

Tehnici individuale de supravieţuire

Scopul acestui curs este acela de a îndeplini cerinţele minime, obligatorii, pentru conducătorii de ambarcaţiuni, privind familiarizarea, antrenamentul bazic de siguranţă şi instruirea.

De asemenea, cursul urmăreşte să ofere conducătorilor de ambarcaţiuni o mai bună înţelegere a prevederilor Convenţiei SOLAS, privind siguranţa vieţii pe mare, precum şi modul în care acestea se aplică la ambarcaţiunea lor.

Cursul îşi propune să transmită cursanţilor cunoştinţele de ordin aplicativ, privind atribuţiile şi responsabilităţile echipajului, procedurile de urgenţă şi echipamentele ambarcaţiunii care, combinate cu antrenamentele şi exerciţiile de rol, regulate şi realiste, de la bordul ambarcaţiunii, îi vor ajuta să reacţioneze cu calm şi eficienţă într-o situaţie de urgenţă reală.

Prevenirea şi combaterea incendiilor - nivel avansat

Scopul acestui curs este acela de a realiza o instruire cât mai bună a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe ambarcaţiuni, pentru a se asigura un grad cât mai mare de protecţie împotriva incendiilor, a cunoaşterii modului în care acestea pot apare, a detectării şi stingerii lor.

Cursul oferă nivelul de instruire necesar persoanelor cărora li se adresează, pentru a le abilita să acţioneze într-o manieră corectă în eventualitatea izbucnirii unui incendiu, să ia măsurile adecvate pentru siguranţa personalului şi a ambarcaţiunii şi să utilizeze mijloacele de stingere a incendiilor şi echipamentelor de protecţie împotriva acestora în mod corect.

Asistenţă medicală

Scopul acestui curs este de a informa şi pregăti cursanţii să intervină asupra principalelor traumatisme ce se pot ivi în cazuri de accidente, intoxicaţii sau îmbolnăviri, înaintea intervenţiei cadrelor medicale de specialitate şi de a forma deprinderea de a acorda primul ajutor corect, fără să intre în panică şi în cunoştinţă de cauză.

Cursul de prim ajutor/asistenţă medicală prin programa sa reprezintă un complex de măsuri de urgenţă, care se aplică la locul accidentului şi are o deosebită importanţă în salvarea accidentatului.

Prevenirea poluării mediului marin

Scopul acestui curs este acela de a prezenta cerinţele minime, obligatorii, pentru conducătorii de ambarcaţiuni, privind cunoaşterea cadrului juridic internaţional referitor la prevenirea poluării mediului marin, oferind conducătorilor de ambarcaţiuni o mai bună cunoaştere a riscurilor poluării mediului marin.

De asemenea, cursul urmăreşte să ofere conducătorilor de ambarcaţiuni o mai bună înţelegere a prevederilor Convenţiei MARPOL, privind prevenirea poluarii mediului marin, precum şi modul în care acestea se aplică la ambarcaţiunea lor.

Cursul îşi mai propune de asemenea să transmită cursanţilor cunoştinţele de ordin aplicativ, privind cunoaşterea măsurilor de siguranţă pentru prevenirea evenimentelor care implică poluarea mediului marin care, un cursant absolvent trebuind să fie în stare utilizeze în siguranţă diverşii poluanţi marini, să cunoască implicaţiile legale ale faptelor lor şi să le aplice corect şi să verifice dacă sunt respectate prevederile legale referitoare la prevenirea poluării mediului marin.

Durata:  - 3 zile sau intensiv (contactati-ne pentru detalii)

Actul obţinut la terminarea cursului: ADEVERINTA valabila pentru o perioada de 5 ani, care atesta absolvirea "Cursului de Pregătire Pentru Siguranţă Maritimă - IMO” în vederea prelungirii valabilității Certificatului Internaţional de Conducător de Ambarcaţiune de Agrement Clasa A pentru ape interioare şi toate zonele maritime.

Preţul cursului: 1500RON, TVA inclus

Pachet A + B cursuri: 2200RON, TVA inclus